26 JUNY - Isòvol

Sortida pels voltants d'Isòvol i el Cambra d'Ase, dins el Curs d'Observació del Paisatge Vegetal del Pirineu Oriental del CEC.

Per una banda hem visitat el solell de la plana ceretana, totalment submergida dins l'estatge montà en un clima més aviat continental.

LlocISOVOL - Bosc de la Serra del Mas.
Altitud: 1.200 m.

Geologia: Conglomerats i lutites roges (Si).

Temperatura mitjana i precipitació annual: 8.5ºC, 842 mm.
Clima: Axeromèric submediterrani, Eurosiberià montà sots-humit.

Vegetació: Prats de dall, Pastures medioeuropees, Pinedes de pi roig, Rouredes humides i seques, Bardisses.


Enllaç a Picasa