23 JULIOL - Ordesa

Curs de Flora Pirinenca a l'Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca

21 JULIOL - Aísa


Curs de Flora Pirinenca a l'Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca


20 JULIOL - Aspe


Curs de Flora Pirinenca a l'Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca


19 JULIOL - Monestir de Leyre

Curs de Flora Pirinenca a l'Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca

11 JULIOL - Ulldeter

Pàrquing d'Ulldeter: 2.000 m.
Refugi vell d'Ulldeter: 2.380 m.

Geologia: Gneis, vetes de quars, clasts estriats, argiles i llims.

Temperatura mitjana i precipitació annual: 3.8ºC i 1.109 mm.
Clima: Eurosiberià subalpí humit, Axèric fred.

Vegetació: Prats de gesp, Prats de pèl caní, Pastures acidòfiles, Boscos de pi negre, Matollars de neret i bàlec, Comunitats fontinals d'aigües àcides, Molleres bàsiques, Comunitats rupícoles calcícoles,  Pastures calcícoles d'alta muntanya, Prats de prímula gran, Megafòrbies.